Jak pozbyć się gruzu?

Wszystkie prace remontowe i budowlane wiążą się z produkcją elementów niepotrzebnych jak gruz. Właściwe składowanie i utylizowanie gruzu wymaga odpowiednich pojemników i dostarczenia go w miejsce do tego przeznaczone. Jeśli chodzi o wywóz gruzu Warszawa nie różni się od innych miast. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy koniecznie zaopatrzyć się w odpowiednie kontenery, w których odpady mogą być składowane podczas prowadzenia prac.

W czy można wywieźć gruz?

W przypadku mniejszej ilości gruzu można wykorzystać specjalne worki big bag, które potrafią pomieścić nawet metr sześcienny wyprodukowanych resztek budowlanych. O tego typu pojemniki należy się zapytać w gminie, która jest odpowiedzialna za utylizację odpadów. Można go otrzymać bezpłatnie, ale jest to zależne od gminy, ponieważ każda kieruje się innymi zasadami. Jednak w większości raz do roku można skorzystać z takiej możliwości. Taka likwidacja gruzu jest możliwa w przypadku niewielkich remontów. Natomiast w przypadku większej budowy lub większej modernizacji niezbędne jest podjęcie bardziej spektakularnych działań. W takim przypadku najlepiej skorzystać z usług firmy zajmującej się dostarczanie kontenerów do wywozu gruzu. Wywóz gruzu Warszawa dysponuje wieloma firmami.

Czy wynająć kontener?

Wkładanie gruzu do takiego pojemnika jest łatwiejsze i wygodniejsze. Do takiego kontenera można ładować nie tylko gruz, ale również inne odpady poremontowe. Należą do nich: worki, wiadra, pojemniki po klejach, worki po gipsie, klecha i cemencie, muszle klozetowe, umywalki. Jak widać szeroki zakres odpadów, które mogą być składowane, pozwala na zutylizowanie wielu śmieci. Do kontenera nie mogą natomiast trafić odpady uważane za niebezpieczne jak: puszki po farbie, lakierach, eternit. Utylizacją tych odpadów powinna zająć się firma, która posiada odpowiednie urządzenia do zrobienia tego. Kolejnym sposobem jest samodzielne dostarczenie gruzu na wysypisko. Tego typu proceder należy przeprowadzić na własny koszt, zorganizować transport i opłacić przyjęcie na śmietnisko wedle wagi materiału. Odpady poremontowe nie mogą być wyrzucane do śmietnika na odpady komunalne. Jest to zachowanie nielegalne i podlega sankcjom, najczęściej karane jest mandatem pieniężnym. Worek z gruzem musi być składowany oddzielnie, ze względu na transport na wysypisko. Gruz mógłby być powodem uszkodzenia samochodu transportującego, a to wiązałoby się z poniesieniem odpowiedzialności przez właściciela. Mandat za nielegalne wyrzucanie gruzu wiąże się z karą nawet do 1500 zł. Wykorzystanie big bag i kontenera jest o wiele tańsze. Należy pamiętać, że podrzucanie gruzu do obcych kontenerów i nieprzynależnych worków może skończyć się karą finansową dla osoby, która to robi. Jeśli chodzi o wywóz gruzu Warszawa daje dużo możliwości.

Dlaczego nie wolno wywozić gruzu do lasu?

Wywóz gruzu do lasu albo na pola jest nielegalny i prowadzi do degenerowania środowiska naturalnego. Są to zachowania bezmyślne i przyczyniające się do zaśmiecania najbliższej okolicy. Niestety taka praktyka jest bardzo często spotykana, pomimo wysokich kar, jakie spotykają osoby przyłapane na tym procederze. Tego typu zachowanie jest wykroczeniem i podlega karze grzywny. Ciągle nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak wielkie szkody czynią środowisku naturalnemu. Długi okres rozkładu takich śmieci wpływa na wieloletnie zanieczyszczenie środowiska. Dlatego obecnie jest tak wiele różnego rodzaju możliwości ,pozwalających pozbyć się gruzu nie naruszając równowagi ekologicznej.

Jak zagospodarować gruz?

Jest wiele firm, które zajmują się przetwarzaniem gruzu budowlanego. Bardzo często jest ponownie użytkowany na budowie. Jest wykorzystywany jako dodatkowy element podczas wylewania fundamentów. Wrzucany jest wtedy w ławy fundamentowe budynków mieszkalnych lub gospodarczych. Używa się, także wylewając fundamenty pod ogrodzenia, co pozwala zaoszczędzić na zaprawie budowlanej. Gruz jest wrzucany podczas wykonywania wylewki podestów piwnicznych, co dodatkowo utwardza podłogę. Stosowany jest również do utwardzania podjazdów i dróg dojazdowych do posesji. Bardzo często używa się gruzu do utwardzania polnych dróg, które prowadzą do terenów rolniczych czy leśnych. Jest to jeden ze sposobów, żeby ułatwić dojazd maszynom rolniczym i przemysłowym przez tereny oddalone od siedlisk ludzkich. Ze względu na to, że jest to ciężki sprzęt drogi bardzo często ulegają uszkodzeniu i zdeformowaniu. Gruz jest jedną z możliwości utwardzenia i zmodernizowania takiej drogi.