Spedycja – czym jest i czym się zajmuje?

Bardzo często możemy usłyszeć słowo spedycja. Co to takiego właściwie jest? Czym zajmuje się ta dziedzina?

Podstawowe pojęcia

Spedycja jest to nic innego, jak dziedzina działalności człowieka, która polega na tym zorganizować i przygotować przewóz określonych ładunków, który jest zlecony przez osobę fizyczną lub prawną. Spedytor natomiast jest to osoba, która jest odpowiedzialna za te czynności i zajmuje się organizacją całego transportu z określonego miejsca do odbiorcy. Może być to także osoba prawna lub osoba fizyczna. Świadczy ona odpłatne usługi spedycyjne na rzecz innych podmiotów.

Obszar działań

Firmy spedycyjne mogą mieć różny zasięg działalności. Dlatego też wyróżniamy spedycję krajową i międzynarodową. Znajdziemy wiele firm, które zajmują się zarówno jednym jak i drugim rodzajem spedycji, jednakże zazwyczaj jest tak, że firma specjalizuje się w określonym obszarze działań. Jednym z przykładów firm spedycyjnych w Polsce jest spedycja Rzeszów .
Możemy także podzielić spedycję pod kątem wykorzystywanego środka transportu w przewozie ładunków. Może to być więc spedycja gałęziowa i intermodalna. Pierwsza z nich oznacza, że wykorzystujemy jeden środek transportu. Może to być na przykład transport lotniczy, morski, kolejowy, morski czy przy użyciu żeglugi śródlądowej. Drugi z rodzajów spedycji, czyli spedycja intermodalna, to taki rodzaj spedycji gdzie wykorzystuje się kilka środków transportu do przewozu ładunków. Obecnie bardzo często wykorzystuje się właśnie więcej środków transportu, ponieważ mamy większe możliwości, aby korzystać z tego typu rozwiązań. W szczególności dotyczy to przewozów międzynarodowych.

Zadania wykonywane przez spedytora

Spedytor zobowiązany jest do wykonywania szeregu działań, które umożliwią szybki i bezpieczny transport. Działania spedytora dzieli się na dwa głównie rodzaje- pierwszy to spedycja właściwa. Jakie obejmuje zadania? Są to działania, które są wykonywane bezpośrednio przez spedytora. Może to być na przykład odbieranie zleceń spedycyjnych, ubezpieczanie ładunku, przygotowanie ładunku do transportu czy też podpisywanie umów spedycyjnych. Oczywiście tych zajęć jest więcej. Ponadto spedytor wykonuje tak zwane czynności dodatkowe. W tym przypadku są to czynności organizowane przez spedytora ale nie wykonywane bezpośrednio przez niego. Do takich zajęć możemy zaliczyć na przykład składowanie przesyłki, dowóz, odwóz, dokonanie cesji praw do ładunku itp. Można więc stwierdzić, że spedytor nie tylko sam wykonuje wszystkie czynności, ale też organizuje pracę innych osób.