Jak zorganizować pogrzeb?

Śmierć jest niestety nieuchronna i prędzej czy później dotyka każdego z nas. Nieważne czy to znajomy z pracy, bliski przyjaciel, czy najbliższa rodzina – utrata drugiej osoby zawsze jest bolesna. Jeśli jednak zginie ktoś będący dla nas wszystkim to czujemy potrzebę szybko przyjąć kondolencje i zorganizować godny pogrzeb. Ale jak się za to zabrać?

Od czego należy zacząć?

W Polsce o zgonie decyduje wyłącznie lekarz – w szczególnych przypadkach związanych głównie ze śmiercią w wyniku przestępstwa zajmuje się tym lekarz sądowy. Po stwierdzeniu, że życia pacjenta nie da się uratować, wystawia on kartę zgonu. Z takim dokumentem musimy następnie odwiedzić wybrany zakład pogrzebowy, wręczyć mu kartę i upoważnić go do załatwiania wszelkich formalności w naszym imieniu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Ponadto zakład powinien ustalić z nami wszelkie szczegóły dotyczące pochówku takie jak data pogrzebu, wybór trumny (a w przypadku kremacji urny pogrzebowej) czy informacje znajdujące się na klepsydrze.

Zakład pogrzebowy zajmuje się transportem i przygotowaniem zwłok do pochówku. Oczywiście wszelkie opcjonalne usługi (ubranie nieboszczyka w konkretny strój etc.) są dodatkowo płatne.

Jeśli chcemy, aby pogrzeb został odprawiony przez duchownego musimy udać się do kościoła (może to być parafia nasza, albo zmarłego) i ustalić szczegóły z proboszczem. Tym też jednak bardzo często zajmują się zakłady pogrzebowe.

Zasiłek pogrzebowy

Jeśli ponosimy koszty związane z organizacją pogrzebu członka naszej rodziny, albo naszego pracownika (jeśli jesteśmy pracodawcą) możemy ubiegać się o zasiłek pogrzebowy. Przysługuje on jeśli zmarły był ubezpieczony w ZUS, albo pobierał emeryturę/rentę.

Do ubiegania się o zasiłek pogrzebowy wymagane będą:
– akt zgonu
– faktura za usługę z zakładu pogrzebowego
– faktura za trumnę z zakładu pogrzebowego
– numer PESEL osoby zmarłej
– pesel członka rodziny/pracodawcy do faktury
– dokument stwierdzający pokrewieństwo/stosunek pracy

Wysokość zasiłku pogrzebowego

Jeśli osoba zmarła, której organizowaliśmy pogrzeb (i za który ponieśliśmy koszty) należała od naszej rodziny możemy wnioskować do ZUS o zasiłek w wysokości 4000 złotych.

Jeśli zmarły nie był dla nas członkiem rodziny, ale na przykład naszym pracownikiem i to my ponieśliśmy koszty związane z pogrzebem to ZUS wypłaci nam zasiłek pokrywający w pełni koszty ceremonii, ale nie więcej niż 4000 złotych.

W przypadku gdy koszty został poniesione przez więcej niż jedną osobę, zasiłek jest dzielony między wszystkie te osoby (proporcjonalnie do poniesionych kosztów).

Miejsce na cmentarzu

Jeżeli zmarły nie miał zarezerwowanego miejsca na cmentarzu, to konieczne będzie opłacenie miejsca pod nagrobek. Każdy cmentarz może mieć inne stawki. Ich wysokość jednak waha się od kilkuset (w przypadku grobu dziecięcego) do nawet kilku tysięcy złotych (za miejsce pod rodzinny nagrobek wielokomorowy). Przeciętnie opłata ta gwarantuje miejsce na cmentarzu na 20 lat – po tym czasie należy opłacić je ponownie