Oślepiony przez kolory > Więcej flashy znajdziesz na  www.arpegio.pl