PRAWA AUTORSKIE - Disclaimer

Materiały zawarte na podstronach zostały udostępnione w celach edukacyjnych , rozrywkowych , informacyjnych , promocyjnych.

Teksty , filmiki , gry online , śmieszne obrazki , pochodzą z ogromnych zasobów internetu. Są powszechnie udostępniane na stronach internetowych.

Niektóre teksty zostały umieszczone z wielkiej Encyklopedii zwanej Wikipedią na licencji GNU FREE.


Jesteśmy przekonani, że pliki , materiały zostały zamieszczone zgodnie z wolą ich autorów lub innych podmiotów dysponujących prawami do nich.

Jeżeli jesteś autorem jakiegoś zasobu , materiału , pliku i nie chcesz byśmy go udostępniali prosimy o kontakt :

arpegio@interia.pl 

Plik , materiał zostanie usunięty tak szybko, jak tylko to będzie możliwe.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze , posty , wypowiedzi napisane przez użytkowników i  za wyświetlane reklamy.

Wpisy sprzeczne z prawem oraz łamiące dobre obyczaje mogą zostać usunięte z serwisu bez ostrzeżenia.

 

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za :

a. Szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu
b. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
c. Treść wiadomości zamieszczanych w komentarzach, księdze gości, forum, itp. Wyłączną odpowiedzialność z tego  tytułu ponosi autor wiadomości czyli, Użytkownik;
d. Przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Serwisu;
e. Utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu.